Tin mới đăng:

Code tạo Slide ảnh trượt bằng JQuee

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn Làm thế nào để Thêm Một hình ảnh / Photo Gallery đơn giản để Blogger Với tùy chọn tuỳ biến dễ dàng. Đây là một thanh trượt hình ảnh đơn giản với rất nhiều tùy biến các tùy chọn như kích thước, chơi, tạm dừng, khoảng cách giữa các slide tiếp theo và trước đó và một số tùy chọn khác. Bộ sưu tập hình ảnh được tạo ra bydynamicdrive.com.

Hình ảnh minh họa cho Slide
1.Đăng nhập blogpsot -> Thiết kế -> Thêm một tiện ích. 
2.Chọn HTML / Javascript và dán đoạn mã dưới đây trong nó.
<style type="text/css">
#simplegallery1 {
//CSS for sample Gallery
position: relative;
visibility: hidden;
border: 5px solid black;
margin: auto;
}
#simplegallery1 .gallerydesctext {
//CSS for description DIV of Example 1 (if defined)
text-align: left;
padding: 2px 5px;
font-family: calibri;
}
</style>
<script type="text/javascript" src="http://buixuandoanh.com.vn/js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://buixuandoanh.com.vn/js/imagegallery.js">
</script>
<script type="text/javascript">
var mygallery=new simpleGallery({
wrapperid: "simplegallery1", //ID of main gallery container,
dimensions: [400, 265], //width/height of gallery in pixels. Should reflect dimensions of the images exactly
imagearray: [
["IMAGE LINK 1", "#", "_new", "IMAGE DESCRIPTION"],
["IMAGE LINK 2", "#", "_new", "IMAGE DESCRIPTION"],
["IMAGE LINK 3","#", "_new", "IMAGE DESCRIPTION"],
["IMAGE LINK 4", "#", "_new", "IMAGE DESCRIPTION"],
["IMAGE LINK 5", "#", "_new", "IMAGE DESCRIPTION"]
],
autoplay: [true, 2500, 2], //[auto_play_boolean, delay_btw_slide_millisec, cycles_before_stopping_int]
persist: true,
fadeduration: 1000, //transition duration (milliseconds)
oninit:function(){ //event that fires when gallery has initialized/ ready to run },
onslide:function(curslide, i){ //event that fires after each slide is shown
//curslide: returns DOM reference to current slide's DIV (ie: try alert(curslide.innerHTML)
//i: integer reflecting current image within collection being shown (0=1st image, 1=2nd etc)
}
})
</script>
<div id="simplegallery1"></div>

3.Thay đổi 400 265 ở đây 400 chiều rộng và 265 chiều cao.
4. Thay thế IMAGE LINK bằng link hình ảnh của bạn Thay đổi thời gian 2500.
Chúc bạn thành công.
Code tạo Slide ảnh trượt bằng JQuee Code tạo Slide ảnh trượt bằng JQuee
9/10 356 bình chọn

Chia sẻ:

Xin chào! Mình là Bùi Xuân Doanh. Mình muốn được chia sẻ cùng các bạn những gì mình biết.

Theo dõi tôi trên Facebook Or Youtube


2 bình luận | Viết bình luận

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Quản trị

    Admin Bùi Xuân Doanh

    Click để Chat với Admin! Click để Chat với Admin!

    Email: buixuandoanh@gmail.com

    Hotline: 0983.379.818

Tư vấn Kỹ thuật