Tin mới đăng:

Code tạo Quảng cáo từ dưới trồi lên ở góc phải cho Blogger

Dưới đây là đoạn code quảng cáo banner dạng popup trồi từ dưới lên trên ở góc phải của Blog mỗi khi khách ghé thăm. Bên cạnh đó sẽ có nút Ẩn/Hiện tương ứng với việc quảng cáo sẽ hạ xuống hoặc trồi lên. Bạn có thể xem demo tại ngay góc dưới bên phải trang này.
☼ Các bước thực hiện thủ thuật:
- Vào Bảng điều khiển của Blogger
- Chọn Thiết kế, chọn tiếp Phần tử trang
- Tạo một widget HTML\JavaScripts và đưa code bên dưới vào.
<!--Quang cao-->
<style type="text/css">
* html div#habifl {position: absolute; overflow:hidden;
top:expression(eval(document.compatMode &&
document.compatMode=='CSS1Compat') ?
documentElement.scrollTop
+(documentElement.clientHeight-this.clientHeight)
: document.body.scrollTop
+(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}
#habifl{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#333333; position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; height:90px; }
#habieb{ width:300px; padding-right:1px; repeat-x right top;border: dashed 0px; color:#690; }
#habicob{background-color:#000;height:200px; border: dashed 0px;}
#habicoc li a{background-image:url(http://i466.photobucket.com/albums/rr23/hacobi1102/button.gif); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px; overflow:hidden; float:left;}
#habicoh{background-color:#f79d2b;color:#FFF;display:block; height:18px; line-height:18px; font-size:11px; width:300px; }
#habicoh a{color:#690;text-decoration:none;}
#habicoc{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}
#habicoc li{display:inline;}
#habicoc li a.close{background-position: 0 0;}
#habicoc li a.close:hover{background-position: 0 -15px;}
#habicoc li a.min{background-position: -30px 0;}
#habicoc li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}
#habicoc li a.max{background-position: -60px 0;}
#habicoc li a.max:hover{background-position: -60px -15px;}
#habico{display:block; margin:0; padding:0 0px 0px 0px; height: 200px; overflow:hidden;}
</style>
<div style="height: 200px;" id="habifl" align="center">
<div id="habieb">
<div id="habicob">
<div id="habicoh">
<ul id="habicoc">
<li id="habihide"><a class="min" href="javascript:habiclickhide();" title="Ẩn đi">Ẩn</a></li>
<li id="habishow" style="display: none;"><a class="max" href="javascript:habiclickshow();" title="Hiện lại">Xem </a></li>
<li id="habiclose"><a class="close" href="javascript:habiclickclose();" title="Đóng lại">Đóng</a></li>
</ul>
<b>
LIÊN HỆ MR DOANH
</b>
</div>
<div id="habico">
<!--- Ads --->
<a href="http://buixuandoanh.com.vn" target="_blank"><img src="http://buixuandoanh.com.vn/adsgoc/nuhq1.jpg"/></a>
<!--- Ads --->
</div>
</div></div></div>
<script>
habibottomLayer = document.getElementById('habifl');
var habiIntervalId = 0;
var habimaxHeight = 200;//Chieu cao khung quang cao
var habiminHeight = 20;
var habicurHeight = 0;// chieu cao khi di chuyen
function habishow( ){
habicurHeight += 2;
if (habicurHeight > habimaxHeight){
clearInterval ( habiIntervalId );
}
habibottomLayer.style.height = habicurHeight+'px';
}
function habihide( ){
habicurHeight -= 3;
if (habicurHeight < habiminHeight){
clearInterval ( habiIntervalId );
}
habibottomLayer.style.height = habicurHeight+'px';
}
habiIntervalId = setInterval ( 'habishow()', 5 );
function habiclickhide(){
document.getElementById('habihide').style.display='none';
document.getElementById('habishow').style.display='inline';
habiIntervalId = setInterval ( 'habihide()', 5 );
}
function habiclickshow(){
document.getElementById('habihide').style.display='inline';
document.getElementById('habishow').style.display='none';
habiIntervalId = setInterval ( 'habishow()', 5 );
}
function habiclickclose(){
document.body.style.marginBottom = '0px';
habibottomLayer.style.display = 'none';
}
</script>
- Bạn chỉnh sửa lại các phần tô màu cho phù hợp:
+ Liên hệ MR Doanh: Thay bằng tiêu đề quảng cáo của bạn
+ http://buixuandoanh.com.vn: URL website quảng cáo
+ http://buixuandoanh.com.vn/adsgoc/nuhq1.jpg: Link hình ảnh banner quảng cáo
+ Thay right:0 thành left:0 nếu bạn muốn banner trồi lên phía bên trái thay vì bên phải Blog.
                                        Chúc bạn thành công
Code tạo Quảng cáo từ dưới trồi lên ở góc phải cho Blogger Code tạo Quảng cáo từ dưới trồi lên ở góc phải cho Blogger
9/10 356 bình chọn

Chia sẻ:

Xin chào! Mình là Bùi Xuân Doanh. Mình muốn được chia sẻ cùng các bạn những gì mình biết.

Theo dõi tôi trên Facebook Or Youtube


Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Quản trị

    Admin Bùi Xuân Doanh

    Click để Chat với Admin! Click để Chat với Admin!

    Email: buixuandoanh@gmail.com

    Hotline: 0983.379.818

Tư vấn Kỹ thuật