Tin mới đăng:

Tạo hiệu ứng động cho chữ trên thanh tiêu đề

Hôm nay mình xin chia sẻ thêm cách tạo hiệu ứng cho dòng chữ trên thanh tiêu đề của Blogger. Thủ thuật này sẽ làm cho các dòng chữ thay đổi theo thời gian và có sử dụng một số hiệu ứng động cho các ký hiệu bắt mắt. Để sử dụng thủ thuật này bạn hãy tham khảo các bước thực hiện bên dưới.
Thực hiện thủ thuật:
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào bố cục chọn chỉnh sửa HTML
3. Tìm đến thẻ <head> và thêm code bên dưới vào sau nó
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var message = new Array() // leave this as is
message[0] = "XUANDOANH.COM";
message[1] = "WELCOM";
var reps = 1
var speed = 100
var p=message.length;
var T="";
var C=0;
var mC=0;
var s=0;
var sT=null;
if(reps<1)reps=1;
function doTheThing(){
T=message[mC];
A();}
function A(){
s++
if(s>9){s=1}
if(s==1){document.title='(--((--(('+T+'))--))--)'}
if(s==2){document.title='--((--((-'+T+'-))--))--'}
if(s==3){document.title='-((--((--'+T+'--))--))-'}
if(s==4){document.title='((--((---'+T+'---))--))'}
if(s==5){document.title='(--((--(('+T+'))--))--)'}
if(s==6){document.title='--((--((-'+T+'-))--))--'}
if(s==7){document.title='-((--((--'+T+'--))--))-'}
if(s==8){document.title='((--((--['+T+']--))--))'}
if(s==9){document.title='(--((--(('+T+'))--))--)'}
if(C<(8*reps)){
sT=setTimeout("A()",speed);
C++
}else{
C=0;
s=0;
mC++
if(mC>p-1)mC=0;
sT=null;
doTheThing();}}
doTheThing();
//]]>
</script>
Chỉnh sửa code: bạn hãy thay dòng chữ xanh đậm trong code thành dòng chữ của bạn.
Lưu ý: ở trên mình chỉ cho thay đổi 2 đoạn text qua lại, bạn có thể thêm nhiều đoạn text nửa hoặc xóa nó đi: ví dụ bên dưới mình thêm 4 đoạn text nửa 3, 4, 5, 6 thì thêm code bên dưới vào sau đoạn mã message[1] = "Welcom"; trong code trên.
message[3] = "Text 3";
message[4] = "Text 4";
message[5] = "Text 5";
message[6] = "Text 6";
- Nếu bạn muốn chỉ hiển thị 1 dòng chữ thì hãy xóa đoạn mã message[1] = "Welcom"; trong code trên đi.
4. Cuối cùng Save lại là xong
                                  Chúc bạn thành công
Tạo hiệu ứng động cho chữ trên thanh tiêu đề Tạo hiệu ứng động cho chữ trên thanh tiêu đề
9/10 356 bình chọn

Chia sẻ:

Xin chào! Mình là Bùi Xuân Doanh. Mình muốn được chia sẻ cùng các bạn những gì mình biết.

Theo dõi tôi trên Facebook Or Youtube


Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Quản trị

    Admin Bùi Xuân Doanh

    Click để Chat với Admin! Click để Chat với Admin!

    Email: buixuandoanh@gmail.com

    Hotline: 0983.379.818

Tư vấn Kỹ thuật